22 lipca 2020

Uznany dostawca PKP CARGO

Dnia 15 lipca br. Spółka KUŹNIA ŁABĘDY S.A. otrzymała Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobów.

Oznacza to, że spółka posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CAEGO S.A. w zakresie produkcji odkuwek matrycowych kół zębatych oraz odkuwek swobodnie kutych kół zębatych.

KMBT_C253 Q76