22 lipca 2020

Koncesja dla KUŹNI ŁABĘDY

Dnia 12 maja br. spółka KUŻNIA ŁABĘDY S.A. otrzymała Koncesję MSWiA nr B-027/2020 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią.

Daje to spółce kolejne możliwości rozwojowe pod kątem realizacji nowych zleceń i poszerzania portfela zamówień wyrobów koncesjonowanych.